Choď na obsah Choď na menu
 


Platby a dotácia na stravu

12. 10. 2021

Mesačný poplatok za materskú školu

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje:

Dieťa s celodennou  a poldennou výchovou a vzdelávaním- 15 Eur

Povinne do poznámky rodič napíše meno dieťaťa, nie meno rodiča!

V materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa :

  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin.

 

Dotácia na stravu!

Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách.

cestne_vyhlasenie_strava1 pre rodičov - 2021.docx

Bližšie informácie nájdete tu:  informácie ohľadom dotácie na stravu 2021.docx

Dotácie na stravu od 01.08.2021.pptx

 
 

 

Portrét


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA OBRANCOV MIERU 876/5 DETVA

6msdt@netspace.sk


Štatistiky

Online: 3
Celkom: 149894
Mesiac: 1785
Deň: 70