Choď na obsah Choď na menu
 


Pokyny pre rodičov- COVID-19

12. 10. 2021

 

Pokyny pre rodičov- COVID-19

 Nosenie rúšok u detí počas pobytu  v materskej škole nie je povinné !!!

 • Do MŠ môžu chodiť iba deti, ktorým (alebo ich rodinným príslušníkom) nebola nariadená karanténa.
 • Zákonný zástupca dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia.
 • Je potrebné dodržiavať R-O-R (rúško, odstup, ruky).
 • V interiéri MŠ sa pohybuje s prekrytými dýchacími cestami, deti rúška nenosia ani v interiéri.
 • Dieťa musí mať rúško v skrinke.
 • Pri vstupe do šatne si rodič vydezinfikuje ruky.
 • Rodičia rešpektujú piktogramy na dverách šatní.
 • Do MŠ môže vodiť a vyzdvihovať deti IBA JEDEN zákonný zástupca, prípadne ním poverená osoba.
 • V interiéri aj exteriéri sa zdržiava minimálny čas - 10 min. nevyhnutný na odovzdanie a prevzatie dieťaťa.
 • Deti si do MŠ nemôžu nosiť hračky.
 • MŠ sa zamyká o 8:00 po tomto čase bude pustený do budovy iba rodič, ktorý deň vopred oznámi, že bol napr. u logopéda, zubára!!! Šatne sa zamykajú a dezinfikujú po odchode rodičov. Preto si prosím naplánujte cestu do MŠ s dostatočnou časovou rezervou.
 • Učiteľky vykonávajú ráno ranný filter, pokiaľ dieťa neprejde ranným filtrom nebude môcť zostať v MŠ. Počas ranného filtra aj počas dňa sa budú u dieťaťa sledovať príznaky ochorenia dýchacích ciest okrem zvýšenej teploty - začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ.
 • Pokiaľ sa tieto príznaky vyskytnú počas dňa, telefonicky budeme informovať rodičov, pričom si ho bezodkladne rodič musí prísť zobrať.
 • Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov.  Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.
 • Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané rodičom. Pri minimálnych príznakoch počas troch dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.
 • Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.
 • Pokiaľ sa u dieťaťa, alebo rodinného príslušníka vyskytlo podozrenie na Covid 19 musí zostať doma, informuje MŠ a riadi sa pokynmi lekára, prípadne RÚVZ. Rovnako je to aj pri pozitívnom teste.
 • Žiadame vás, aby ste rešpektovali pokyny učiteliek predovšetkým pri upozornení na príznaky ochorenia dieťaťa a nenosili choré deti do MŠ- ohrozujete tým nielen svoje, ale aj ostatné deti a personál.

Ospravedlnenie z neprítomnosti dieťaťa v MŠ-    Ospravedlnenie.docx

Vyhlásenie o bezpríznakovosti 2021-  Vyhlásenie o bezpríznakovosti 25.02.2022.docx

 
 

 

Portrét


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA OBRANCOV MIERU 876/5 DETVA

6msdt@netspace.sk


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 149894
Mesiac: 1784
Deň: 70