Choď na obsah Choď na menu
 


makulienka.png


Poplatok za materskú školu od januára 2022

Vážení rodičia, dávame Vám do pozornosti, že od 5.1.2022 je účinné nové VZN mesta Detva o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, z ktorého vyplýva, že poplatok za MŠ sa určuje jednotnou sumou bez rozdielu na vek  a trvalý pobyt dieťaťa- 18 eur na mesiac(predškoláci poplatok neplatia) pre všetky deti rovnako.
 
vzn_8_2021_o_vyske_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach.pdf

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2021-2022 - november.odt


Vážení rodičia,

dňa 25.11.2021 vstúpil do platnosti nový COVID semafor. 

Od pondelka 29.11.2021 je potrebné vypísať nové vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa-

 Vyhlásenie o bezpriznakovosti 25.11.2021.docx

Bližšie informácie o pokynoch súvisiacich s pandemickými opatreniami nájdete na našej stránke v oznamoch.

Ďakujeme za pochopenie.


AKO TREBA POSTUPOVAŤ AK STE ZÍSKALI POZITÍVNY VÝSLEDOK SAMOTESTU.

Bezodkladne informovať školu aj pediatra, zároveň je potrebné ísť na certifikované miesto a nechať sa otestovať.

Správnosť samotestu treba pri pozitívnom výsledku dieťaťa potvrdiť antigénovým alebo PCR testom v certifikovanom mieste.

Po potvrdení pozitivity v druhom teste nastupujú deti a úzke kontakty pozitívneho do karantény.

Riaditeľa školy a pediatra dieťaťa má rodič upovedomiť už po pozitívnom výsledku samotestu.

 


 

Prosíme rodičov a sprevádzajúce osoby, aby naďalej dodržiavali všetky opatrenia:   

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže s Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti podpísaným zákonným zástupcom.

Naďalej je nutné dodržiavať všetky opatrenia:  dezinfekcia rúk,  dodržiavať 2 m odstup, vstup do areálu a šatne s rúškom (respirátorom),  v šatni dodržiavať 10 minútový časový interval, dieťa má rúško v skrinke, počas pobytu v materskej škole rúško nemá.

Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá triednej učiteľke pri nástupe do školy po prázdninách vyplnené tlačivo  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, poprípade ho vypíše ráno pri nástupe dieťaťa do zariadenia.

 Ak je dieťa neprítomné v MŠ viac ako tri dni (vrátane víkendu), taktiež zákonný zástupca dieťaťa odovzdá učiteľke vyplnené tlačivo Písomné vyhlásenie prípadne ho vypíše pri nástupe dieťaťa v materskej škole.


10.jpg

Nikdy neporovnávajte vaše dieťa s ostatnými deťmi.

Nedá sa porovnávať SLNKO s MESIACOM.

Každý žiari vtedy, keď je jeho čas.


Recyklohry

Chráňme si našu matku Zem reportáž 2021.docx


 

 

Ospravedlnenie z neprítomnosti v MŠ, pre deti v predškolskom veku-  na stiahnutie tu: 

ospravedlnenie(1).docx

 

 

 
 

 

Portrét



Posledné fotografie


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA OBRANCOV MIERU 876/5 DETVA

6msdt@netspace.sk


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 140204
Mesiac: 1939
Deň: 78