Choď na obsah Choď na menu
 


Materská škola MAKULIENKA

makulienka.png


Vážení rodičia,

z dôvodu pozitívne testovaných detí v III. triede a v IV. triede, udeľuje Riaditeľka MŠ na základe súhlasu zriaďovateľa, karanténne opatrenie. Bližšie informácie o dĺžke karantény sú uvedené v dokumente na stiahnutie :

Oznámenie karanténa_pdf.pdf

0001.jpg

0002.jpg

    Prosíme rodičov detí zo všetkých tried, aby nepodcenili situáciu ohľadom pandémie a nastupujúcej štvrtej vlny, aby v prípade príznakov ochorenia testovali svoje deti a informovali nás o prípadnom pozitívnom výsledku detí. Tiež Vás prosíme, aby do MŠ nechodili deti s príznakmi ochorenia. Vopred Vám ďakujeme.

V prípade pozitívne testovaného dieťaťa na ochorenie COVID-19,  je rodič povinný informovať materskú školu, v inom prípade sa dopustí porušenia školského poriadku materskej školy.

Nakoľko sa karanténa skrátila na 5 dní, prosíme rodičov, aby ukončili karanténu otestovaním svojho dieťaťa  pred nástupom do MŠ (v pondelok 31.1.2022) a aby nás informovali o výsledku testu (stačí samotest), aby sme predišli ďalšiemu šíreniu ochorenia.

Za pochopenie ďakujeme.


Poplatok za materskú školu od januára 2022

Vážení rodičia, dávame Vám do pozornosti, že od 5.1.2022 je účinné nové VZN mesta Detva o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, z ktorého vyplýva, že poplatok za MŠ sa určuje jednotnou sumou bez rozdielu na vek  a trvalý pobyt dieťaťa- 18 eur na mesiac(predškoláci poplatok neplatia) pre všetky deti rovnako.
 
vzn_8_2021_o_vyske_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach.pdf

MILÍ RODIČIA,
aby naša práca bola ešte kvalitnejšia, aby sa kvalita života detí v našej materskej škole ešte viac zlepšila,
pri materskej škole vzniklo Občianske združenie MAKULIENKA.
Cieľom OZ MAKULIENKA je všestranne a aktívne prispievať k zveľaďovaniu a modernizácii našej materskej školy. Touto cestou si Vás aj v tomto roku dovoľujeme osloviť s prosbou o pomoc a podporu pre našu materskú školu- Vaše deti.
Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní. Získané peniaze budú použité na modernizáciu materskej školy, na zveľaďovanie školského dvora, doplnenie športových a didaktických pomôcok v rámci materskej školy.  Tlačivá sú k dispozícii v materskej škole alebo na stránke MŠ.
Vopred Vám všetkým veľmi pekne ďakujeme.
Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie na 2per._2021_edit..pdf

V2Pv18_P.pdf


Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2021-2022 - november.odt


Vážení rodičia,

dňa 25.11.2021 vstúpil do platnosti nový COVID semafor. 

Od pondelka 29.11.2021 je potrebné vypísať nové vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa-

 Vyhlásenie o bezpriznakovosti 25.11.2021.docx

Bližšie informácie o pokynoch súvisiacich s pandemickými opatreniami nájdete na našej stránke v oznamoch.

Ďakujeme za pochopenie.


AKO TREBA POSTUPOVAŤ AK STE ZÍSKALI POZITÍVNY VÝSLEDOK SAMOTESTU.

Bezodkladne informovať školu aj pediatra, zároveň je potrebné ísť na certifikované miesto a nechať sa otestovať.

Správnosť samotestu treba pri pozitívnom výsledku dieťaťa potvrdiť antigénovým alebo PCR testom v certifikovanom mieste.

Po potvrdení pozitivity v druhom teste nastupujú deti a úzke kontakty pozitívneho do karantény.

Riaditeľa školy a pediatra dieťaťa má rodič upovedomiť už po pozitívnom výsledku samotestu.

 


Prosíme rodičov a sprevádzajúce osoby, aby naďalej dodržiavali všetky opatrenia:   

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže s Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti podpísaným zákonným zástupcom.

Naďalej je nutné dodržiavať všetky opatrenia:  dezinfekcia rúk,  dodržiavať 2 m odstup, vstup do areálu a šatne s rúškom (respirátorom),  v šatni dodržiavať 10 minútový časový interval, dieťa má rúško v skrinke, počas pobytu v materskej škole rúško nemá.

Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá triednej učiteľke pri nástupe do školy po prázdninách vyplnené tlačivo  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, poprípade ho vypíše ráno pri nástupe dieťaťa do zariadenia.

 Ak je dieťa neprítomné v MŠ viac ako tri dni (vrátane víkendu), taktiež zákonný zástupca dieťaťa odovzdá učiteľke vyplnené tlačivo Písomné vyhlásenie prípadne ho vypíše pri nástupe dieťaťa v materskej škole.


10.jpg

Nikdy neporovnávajte vaše dieťa s ostatnými deťmi.

Nedá sa porovnávať SLNKO s MESIACOM.

Každý žiari vtedy, keď je jeho čas.


Recyklohry

Chráňme si našu matku Zem reportáž 2021.docx


Ospravedlnenie z neprítomnosti v MŠ, pre deti v predškolskom veku-  na stiahnutie tu: 

ospravedlnenie(1).docx

 

 

 
 
 

 

PortrétPosledné fotografie


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA OBRANCOV MIERU 876/5 DETVA

6msdt@netspace.sk


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 140942
Mesiac: 2291
Deň: 80